Duizeligheidsklachten

Een apart onderdeel van de praktijk Oefentherapie Rosmalen vormt de behandeling van duizeligheidsklachten.

Duizeligheidsklachten komen vaak voor. Bij de huisarts zijn 3 tot 14% van de patiënten mensen met duizeligheidsklachten. Bij oudere mensen boven de 65 jaar komen deze klachten veel vaker voor.
Er is wel een onderscheid in wat door mensen als ‘duizeligheidsklachten’ wordt aangegeven.
1. De draaiduizeligheid: Men heeft dan het gevoel zelf te draaien of dat de omgeving draait.
2. Een licht gevoel in het hoofd, of het gevoel flauw te vallen.
3. Evenwichtsproblemen in de vorm van onzekerheid bij staan of lopen, soms ervaren mensen een onvast gevoel op de benen.
4. Een mengvorm van bovenstaande problemen.

Draaiduizeligheidsklachten komen voor bij onder andere BPPD (ook BPPV genoemd), neuritis vestibularis, labyrintitis, de ziekte van Ménière, recidiverende vestibulopathie, vestibulaire migraine en bij een beroerte in het gebied van de hersenstam of kleine hersenen.
Een licht gevoel in het hoofd treedt vaker op bij hyperventilatie, bij een lage bloeddruk, stress, en als bijwerking van bepaalde medicijnen.
Evenwichtsproblemen bij staan en lopen komen over het algemeen meer voor bij oudere mensen en zijn dan vaak een gevolg van bijvoorbeeld medicatie,  spierzwakte, gewrichtsaandoeningen of andere klachten die met het houding en bewegingsstelsel te maken hebben.

Bij het ontstaan van duizeligheidsklachten zijn verstoringen mogelijk van de verschillende systemen die hierbij een belangrijke rol spelen n.l.:
• het evenwichtsorgaan in het binnenoor,
• de ogen,
• het diepe gevoel in spieren en gewrichten van vooral de benen en de nek,
• de hersenen waar alle informatie samenkomt en verwerkt moet worden.

Enkele van de oorzaken voor het ontstaan van duizeligheidsklachten zijn neuritis vestibularis en labyrinthitis. Naast soms medicamenteuze behandeling kan met name zogeheten vestibulaire revalidatie een belangrijke verbetering geven in uw duizeligheidsklachten. Afhankelijk van de oorzaak van uw duizeligheidsklachten wordt door de oefentherapeut een op uw situatie afgestemd behandelprogramma opgesteld.

Een doel van het oefenprogramma is om zogeheten substitutie te verkrijgen. Dit houdt in dat andere onderdelen van het evenwichtsstelsel de ontbrekende, of minder goed functionerende, onderdelen over gaan nemen. Bijvoorbeeld wanneer bij iemand het evenwichtsorgaan van het ene oor niet meer (goed) functioneert, kan door een afgestemd oefenprogramma er een compensatie van de nog wel functionerende systemen gaan plaatsvinden. De oefeningen provoceren vaak duizeligheidsklachten, wat veel mensen vreemd vinden. Toch is dit de beste manier om uiteindelijk de compensatie te kunnen verkrijgen.

Een ander voorbeeld is BPPD. Er zijn verschillende vormen van BPPD. De meest voorkomend vorm is de BPPD van het achterste kanaal van het evenwichtsorgaan. Maar er kan ook sprake zijn van BPPD van het horizontale kanaal. De eerst aangewezen stap bij BPPD zijn de zogenaamde repositiemanoeuvres, zoals de Epley-, de Lempert-, de Barbequemanoevres er voorbeelden van zijn. In veel gevallen wordt dit al door de KNO-arts gedaan. Soms echter moeten deze manoeuvres nog herhaald worden en wordt dit gedaan in de praktijk Oefentherapie Rosmalen. Soms krijgen mensen met BPPD ook oefeningen om te proberen te voorkomen dat er een herhaling ontstaat van de BPPD. Dit zijn dan de zogeheten (Epley-, Brandt-Daroff-, Foster- en vestibulaire gewenningsoefeningen gericht op BPPD. Alleen het doen van deze oefeningen heeft in de meeste gevallen van BPPD echter te weinig effect. Het uitvoeren van bijvoorbeeld de Epleymanoevre geeft een aanzienlijk grotere kans op verbetering dan het doen van de oefeningen alleen.

In onderstaande film wordt op een heldere manier uitgelegd wat duizeligheid in kan houden en waardoor het kan ontstaan:

Duizeligheidsklachten ten gevolge van hyperventilatie komen ook vaak voor. Hierbij is dan geen sprake van echte draaiduizeligheid, maar meer een licht gevoel in het hoofd, het gevoel flauw te kunnen vallen.  Vooral het leren ontspannen is erg belangrijk bij hyperventilatie, naast het reguleren van het adempatroon.

Bij vrijwel alle patiënten met duizeligheidsklachten ontstaan in de loop der tijd bijkomende klachten die kunnen ontstaan door een te hoge spierspanning in de nek. Doordat men het hoofd niet goed meer durft te bewegen worden de nekschouderspieren onbewust aangespannen gehouden waardoor er nekklachten, hoofdpijnklachten, maar ook evenwichtsklachten kunnen ontstaan.  Soms wordt er vanuit gegaan dat duizeligheidsklachten vanuit de nek ontstaan. Tot nu toe is de visie vanuit de KNO-artsen echter stellig: Er kunnen geen draaiduizeligheidsklachten vanuit de nek ontstaan. Wel hebben de draaiduizeligheidsklachten als gevolg dat er balansklachten kunnen gaan ontstaan doordat men de nek en het hoofd angstvallig stil gaat houden. Uiteindelijk kunnen hierdoor 2 klachten, wat de patiënt ervaren zal als duizeligheid, door elkaar lopen. Het is daarom ook belangrijk dat hier rekening mee wordt gehouden bij de behandeling.

De praktijk Oefentherapie Rosmalen heeft uitgebreide bij- en nascholing gevolgd in het Duizeligheidscentrum in Apeldoorn om de diverse vormen van duizeligheid goed te kunnen behandelen.

Behandelingen worden door de zorgverzekeraars vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Kijk uw polis na voor het aantal behandelingen of uw budget voor fysiotherapie en oefentherapie Cesar|Mensendieck.