Werkplekonderzoek

Naast de behandelingen in de praktijk (of aan huis) worden er vanuit de praktijk Oefentherapie en in opdracht van o.a. Blue Sky Ergonomics  werkplekonderzoeken en -instructies verricht. Belangrijk aspect hierbij is dat naast een juiste instelling van werkplekken (goede zit-/stahoogte, werkplekinrichting, verlichting, omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid) en de werkverdeling, gekeken wordt naar de werkhouding en –bewegingen van de werknemer. Wat vaak gezien wordt is dat de werkplek bijvoorbeeld is ingesteld vanuit een verkeerde houding. Hierdoor wordt de houding niet verbeterd maar juist in stand gehouden. Ook een belangrijk aspect bij de werkplekanalyses vormt het zelfmanagement van de persoon op de werkplek; hij/zij heeft een grote invloed op het verminderen, en voorkomen van klachten door het houding en bewegingsgedrag tijdens de werkzaamheden, maar zeker ook daar buiten te veranderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan iemand die 8 uur per dag achter een beeldscherm werkzaam is, en vervolgens thuis ook nog enkele uren achter pc, laptop, of bijvoorbeeld een tablet doorbrengt. Naast het uitvoeren van werkplekonderzoeken worden ook trainingen “gezond bewegen op de werkplek” gegeven  Meer inhoudelijke informatie, en wat de kosten zijn van deze trainingen en werkplekonderzoeken kunt u vinden op de website werkplekadvies073.

Bedrijfstrainingen

Behalve voor het uitvoeren van werkplekonderzoeken wordt de praktijk ook ingeschakeld bij het geven van bedrijfstrainingen. Een concept wat binnen de zorgsector al langere tijd bestaat, maar binnen de industriële sector nog een vrij nieuw fenomeen is, is de ergocoach. Blue Sky Ergonomics verzorgt binnen met name de industriële sector verschillende bedrijfstrainingen waaronder opleidingen tot ergocoach. De ergocoach is een medewerker van de werkvloer zelf die opgeleid wordt om fysieke belasting te observeren, knelpunten te signaleren en collega’s te stimuleren tot gezonder werken. Hierbij spelen werkhoudingen en bewegingen een zeer belangrijke rol. Daarom wordt in de opleiding tot ergocoach naast kennis van de Arbowetgeving, diverse meetinstrumenten, coachingsvaardigheden, ook veel aandacht besteed aan het herkennen van houdingsproblematiek gedurende het staan, zitten, bukken, reiken, repeterende bewegingen, tillen, duwen en trekken. Hiervoor is het ook belangrijk dat er enige kennis is over de anatomie en de werking van het spieren en gewrichtsstelsel van de mens. Blue Sky Ergonomics gebruikt hiervoor de expertise van met name oefentherapeuten, waaronder die van de praktijk Oefentherapie Rosmalen.